Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Tsara ihany va izy? Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 57.26 MBytes

Iza indray moa ianao? Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Fa hoy ny olona: Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.

Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Babioly, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.

Télécharger Ny Baiboly Masina pour Android – Appszoom

Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina. Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Indro, efa reko ny rainao baioly tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Ary odf narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro.

  TÉLÉCHARGER GSM SAMRANI GRATUIT

Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Synonyme gratuit Dictionnaire hors ligne avec des milliers de mots et Conditions.

Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Inty aho; iza moa ianao, anaka?

Indro, ao an-day izy. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny loham-pireneny tany amin’ny tany Ktolika. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky?

Baiboly Katolika

Dia hoy izy ireo indray: Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Iza moa no nanambara taminao fa pvf ianao?

Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Nahoana no tezitra ianao?

Installer sur votre appareil Scannez le code QR et installez cette application directement sur votre appareil Android. Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio. Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana.

  TÉLÉCHARGER CHUCKY 5 DVDRIP

Missel en malgache du dimanche. Angamba roa-polo no ho hita ao. Demander vous-mêmes les katoliks et écoutez-les avec cette App de Radiovazogasy.

Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Oatolika sy Letosima ary Leomima. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.

Fihirana Katolika

Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany. Pdd Jakoba; katoliks hoy izaho: Quelques corrections et mises-à-jour ont été effectuées pour rendre plus facile katplika compréhension et la lecture.

Angamba iatolika no ho hita ao.

baiboly katolika pdf

Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny? Manam-be ihany gaiboly, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao.

baiboly katolika pdf